Engelleri Aşıyorum, Bilişimle Kendi İşimde Evimden Çalışıyorum!

Türk Kadınları olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün toplumda hakkettiğimiz saygın yeri almamız için bize verdiği haklarımızın bilincinde, her koşulda ekonomik hayatta yerimizi almak istiyoruz. 

“Engelleri aşıyorum,   BİLİŞİMLE kendi işimde evimden çalışıyorum”

Bilişim Sektörü Türkiye’nin büyüme hedefine ulaşmasında önemli bir etkendir.    Kalkınmanın merkezindedir ve yatayda tüm sektörlerle kesişmektedir. Diğer sektörlere hizmet üretme, istihdam yaratma, verimlilik sağlama ve yüksek katma değer kazandırma gibi önemli bir potansiyele sahiptir.

Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğini de yanına alarak Ankara Kalkınma Ajansının “Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı”  kapsamında desteklenmeye değer görülen Bilişimle Girişimci Kadın (BGK) Projesini başlatmıştır.

Projenin temel amacı, çeşitli nedenlerle iş hayatından uzaklaşmış olan kadınların (emeklilik, çocuk sahibi olma, evlilik vb.) sahip oldukları mesleki bilgilerini katma değere dönüştürmek için bilişim teknolojilerini kullanarak bir eğitim almalarını sağlamak ve kendi işlerini kurmalarını desteklemektir.

Proje çerçevesinde kurulan e-ticaret, pazaryeri ve e-öğrenme sistemleri ile kadınların eğitilmesi, bilinçlendirilmesi ve bilgi ve becerilerini katma değere dönüştürebilmelerine destek sağlanması hedeflenmektedir. Sistem e-ticaret, uzaktan eğitim ve sosyal medya gibi altyapıları TBD’nin kurumsal desteği ile birlikte sunarak bilişim teknolojileri aracılığı ile hedefe ulaşılmasını sağlayacaktır.

Bu kapsamda geliştirdiğimiz, Bilişimle Girişimci Kadın (BGK) projesi ile ekonomik hayattan çekilmiş kadınlarımızın tekrar ekonomik hayata dâhil edilmesi hedeflenmektedir. Böylece gerek bilişim sektörü gerekse diğer sektörlerdeki kadınlarımızın çalışma hayatına bilişim altyapısı bulunan ortamdan da katılımlarının sağlaması amaçlanmaktadır. Ayrıca projenin başarıyla uygulamaya geçirilmesi ve ülke genelinde yaygın bir kullanım kazanması ile ülke ekonomisine ciddi katkıların sağlanması beklenmektedir.

Sonuç olarak, üniversiteyi bitirmiş, çalışmayan, ev hanımı, emekli kadınların bilgiye yönelik beşeri sermayelerini pazarlayabilecekleri, evlerinden çalışabilecekleri bir ortam aracılığı ile değerlendirebilmeleri, ticari kazanca çevirmeleri, aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaları sağlanacaktır. Kurulacak sistem ile kadınlar bilgi birikimlerini e-ticaret ortamı üzerinden duyuracaklar, pazara sunacaklar ve yer bağımsız olarak ticari kazanç elde edebileceklerdir.

Tüm kadınlarımızın 8 Mart “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kutlu olsun

Türkiye Bilişim Derneği
Ankara Şubesi