Neden E-Öğrenme

Bilindiği gibi Bilişimle Girişimci Kadın (BGK) projesinin hedef kitlesi, bilgiye dayalı bir sermayesi olan ancak çeşitli nedenlerle bu bilgi birikimlerini sermayeye dönüştürememiş olan kadınları kapsamaktadır. Örneğin matematik öğretmeni olan ancak evlilik ya da farklı bir nedenden dolayı öğretmenlik görevini yerine getiremeyen bir kadın, projemizin hedef kitlesi içindedir. Bu kapsamda projemizin hedef kitlesindeki kadınların bu bilgi birikimlerini sermayeye dönüştürebilmek amacıyla girişimcilik, hukuki yükümlülükler, kendisini ifade edebilme ve bu hizmetleri uzaktan sunabilmeye yönelik yeteneklerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda hazırlanan öğretim programının yüz-yüze bir öğretim yöntemi ile sunulması, hedef kitlemizdeki kadınlara verimli bir şekilde ulaşılması konusunda ciddi bir engel teşkil etmektedir.

Dolayısıyla, hedef kitlemiz kapsamında mümkün olduğunca fazla kadına ulaşarak bu eğitimlerin sunulması amacıyla e-öğrenme teknolojileri son derece esnek bir çözüm sunmaktadır.

Aynı şekilde, bu kadınlarımızın ev ortamında farklı bazı uğraşılar ve işler ile meşgul olabilecekleri de değerlendirildiğinde, mekan ve zamandan bağımsız bir eğitim sunulması amacıyla da e-öğrenme ortamı birçok avantaj sağlamaktadır.

Bunun yanısıra, eğitim e-öğrenme ortamında eğitim süresinin istenildiği gibi ayarlanabilmesi için, www.bgk.org.tr den  e-öğrenme içerikleri kısa öğrenme materyalleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Böylelikle öğrenme sürecinde kişilerin öğrenme içerikleri içinde kaybolması engellenmiş olacak, kaldıkları noktadan kolaylıkla çalışmalarına devam etmeleri mümkün olacaktır.

e-öğrenme ortamının sağladığı diğer bir kolaylık ise, BGK projesi kapsamında geliştirilen zengin bir soru bankasıdır. Bu soru bankası sayesinde öğrenen kişilerin öğrenme süreçlerini kendilerinin değerlendirmesi ve eksik oldukları konulara geri dönerek tekrar etmeleri mümkündür.