Girişimcilik

BGK e-öğrenme içerikleri kapsamında öncelikle girişimcilik konusu işlenmiştir. Öncelikle Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde akademisyen ve aynı zamanda bir girişimci olan Sayın Ayşe KUYRUKÇU aşağıdaki konularda bir eğitim sunmuştur. Girişimciliğin Temelleri İş Fikri İş Modeli İş Planı Pazar Araştırması Pazarlama Planı Finans Planı Yönetim Planı Bunu takiben  enerji sektöründe ciddi başarılara imza atmış kadın girişimcilerimizden Sayın…

E-Öğrenme İçerikleri Kapsamı

BGK projesi e-öğrenme içerikleri dört ana tema kapsamında hazırlanmıştır. Girişimcilik Satış ve Pazarlama Teknikleri Hukuki Mevzuat Siber Güvenlik Bu kapsamda hazırlanan içerikler, ilgili alanlarda faaliyet gösteren ve deneyimli hocalar ile yapılan görüşmeler ve hocaların video anlatımlı çekimleri esas alınarak hazırlanmıştır. Bu çekimlerde konular mümkün olduğunca alt başlıklara ayrılmış ve bu içerikleri çalışan kişilerin kolaylıkla takip…

Sıkça Sorulan Sorular

Projenin amacı nedir ? Çeşitli nedenlerle iş hayatından uzaklaşmış olan kadınların sahip oldukları mesleki bilgileri katma değere dönüştürmek için bilişim teknolojilerini kullanarak eğitilmesi ve desteklenmesi Proje çerçevesinde geliştirilecek olan sistem ile kadınların eğitilmesi, bilinçlendirilmesi ve bilgi ve becerilerini katma değere dönüştürebilmelerine destek sağlanması hedeflenmektedir. Sistem e-ticaret, uzaktan eğitim ve sosyal medya gibi altyapıları sunarak bilişim…

Başkan’ın Mesajı

Değerli Kadınlarımız, Bilişim Sektörü Türkiye’nin büyüme hedefine ulaşmasında önemli bir etkendir.    Kalkınmanın merkezindedir ve yatayda tüm sektörlerle kesişmektedir. Diğer sektörlere hizmet üretme, istihdam yaratma, verimlilik sağlama ve yüksek katma değer kazandırma gibi önemli bir potansiyele sahiptir. Türkiye Bilişim Derneği de bilişimin bu önemli etkisini ve birleştirici özelliğini kullanarak toplumsal bir başarıyı yakalamayı, dolayısıyla toplumsal refah…

12