Engelleri Aşıyorum, Bilişimle Kendi İşimde Evimden Çalışıyorum!

Türk Kadınları olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün toplumda hakkettiğimiz saygın yeri almamız için bize verdiği haklarımızın bilincinde, her koşulda ekonomik hayatta yerimizi almak istiyoruz.  “Engelleri aşıyorum,   BİLİŞİMLE kendi işimde evimden çalışıyorum” Bilişim Sektörü Türkiye’nin büyüme hedefine ulaşmasında önemli bir etkendir.    Kalkınmanın merkezindedir ve yatayda tüm sektörlerle kesişmektedir. Diğer sektörlere hizmet üretme, istihdam yaratma, verimlilik sağlama ve yüksek katma değer kazandırma gibi önemli bir potansiyele sahiptir. Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğini de yanına alarak Ankara Kalkınma Ajansının “Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı”  kapsamında desteklenmeye değer görülen Bilişimle Girişimci Kadın (BGK) Projesini başlatmıştır. Projenin temel amacı, çeşitli nedenlerle iş hayatından uzaklaşmış olan kadınların (emeklilik,…

Proje Tanıtımı

Araştırmalar ülkemizde 29,6 milyon kadının iş yaşamına dâhil olmadığını göstermektedir. Bu durum diğer olumsuz etkilerinin yanı sıra, ülke ekonomisi açısından da son derece önemli bir iş gücü kaybına neden olmaktadır. Yapılan araştırmalar kadın girişimcilerin önündeki en…

Neden E-Ticaret

BGK projesi kapsamında seçilen hedef kitle yararlanıcıların, evlerinden ayrılmalarına gerek kalmadan bilgiye dayalı sermayelerini ticarete dönüştürebilmeleri için e-ticaret ortamı ideal bir çözüm olmaktadır. Böylelikle katılımcıların yer ve zamandan bağımsız olarak ticari faaliyetlerini yerine getirmeleri mümkün olabilmektedir….

Neden E-Öğrenme

Bilindiği gibi Bilişimle Girişimci Kadın (BGK) projesinin hedef kitlesi, bilgiye dayalı bir sermayesi olan ancak çeşitli nedenlerle bu bilgi birikimlerini sermayeye dönüştürememiş olan kadınları kapsamaktadır. Örneğin matematik öğretmeni olan ancak evlilik ya da farklı bir nedenden…

1234