Proje Tanıtımı

Araştırmalar ülkemizde 29,6 milyon kadının iş yaşamına dâhil olmadığını göstermektedir. Bu durum diğer olumsuz etkilerinin yanı sıra, ülke ekonomisi açısından da son derece önemli bir iş gücü kaybına neden olmaktadır. Yapılan araştırmalar kadın girişimcilerin önündeki en önemli engellerin bürokratik engeller, cesaret, sermaye, iş sahasının olmaması, kültürel baskılar ve etkiler ve kapasite üstü talepler ile baş edememe olduğunu göstermektedir. Ayrıca, kadın girişimciliğinde ekosistemin önemli bir parçası olan sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin önemi de vurgulanmaktadır.

Bu kapsamda Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğini de yanına alarak Ankara Kalkınma Ajansının Finansal desteği ile Bilişimle Girişimci Kadın Projesini (BGK) başlatmıştır.

Projenin temel amacı, çeşitli nedenlerle iş hayatından uzaklaşmış olan kadınların (emeklilik, çocuk sahibi olma, evlilik vb.) sahip oldukları mesleki bilgilerini katma değere dönüştürmek için bilişim teknolojilerini kullanarak eğitilmesi ve desteklenmesidir.

Proje çerçevesinde geliştirilecek olan sistem ile kadınların eğitilmesi, bilinçlendirilmesi ve bilgi ve becerilerini katma değere dönüştürebilmelerine destek sağlanması hedeflenmektedir. Sistem e-ticaret, uzaktan eğitim ve sosyal medya gibi altyapıları sunarak bilişim teknolojileri aracılığı ile bu hedefe ulaşılmasını sağlayacaktır.

Sonuç olarak, üniversiteyi bitirmiş, çalışmayan, ev hanımı, emekli kadınların bilgiye yönelik beşeri sermayelerini pazarlayabilecekleri, evlerinden çalışabilecekleri bir ortam aracılığı ile değerlendirebilmeleri, ticari kazanca çevirmeleri, aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaları sağlanacaktır. Kurulacak sistem ile kadınlar bilgi birikimlerini e-ticaret ortamı üzerinden duyuracaklar, pazara sunacaklar ve yer bağımsız olarak ticari kazanç elde edebileceklerdir.

Örnek vermek gerekirse; söz konusu hedef kitle, mimari proje çizimi, danışmanlık, eğitim, proje yönetimi, yazılım geliştirme gibi çeşitli konularda bilgiye yönelik beşeri sermayelerini pazarlayabileceklerdir.

Projenin hayata geçirilmesi ile;

Nitelikli işsiz kadınların bilgiye yönelik beşeri sermayelerini ticarileştirebilmek için; gerekli eğitimleri çevrim-içi ve çevrim-dışı olarak alabilecekleri bir e-öğrenme sistemi,  bir e-ticaret portali ve bir sosyal ortam kurulacaktır. Bu yolla;

  • Kadınlarımızın yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,
  • Beşeri sermayelerinin geliştirilmesine ve sosyal statüsünün güçlendirilmesine,
  • Sosyal ve ticari yaşama aktif katılımını desteklemek ve fırsat eşitliği sağlanmasına,
  • Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine,
  • İşgücüne katılımın ve istihdamın artırılmasına,
  • Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara Vizyonuna

katkıda bulunulacaktır.

Projeyi yürüten TBD-Ankara Şubesi üyesi kadınlar gerekse TUKD üyesi kadınlar üniversite mezunu olup, toplumda ve iş hayatında saygın yerleri olan, bazı üyeleri emekli olmuş ve halen bilgiye dayalı beceri sermayeleri olan ve bu nedenle danışman ya da derneklerde gönüllü hizmet veren kadın gruplarıdır. Bu nedenle her iki grup ta Projenin gelişerek yaygınlaşmasında önemli görevler üstlenmiştir.

Projede 3 hedef kitle bulunmaktadır,

Hedef Kitle 1 ;  

Proje ortağı Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi (TBD-AŞ) ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Yıldız Şubesine  (TÜKD-YŞ) üye kadınlar:

Bu grup 1500 üniversite mezunu ve iş gücü kapasitesi olan ancak çalışmayan kadın üyelerden oluşmaktadır. Bu grup üniversite mezunu olup, toplumda ve iş hayatında saygınlık kazanmış, bir kısmı emekli olmuş ve halen bilgiye dayalı beşeri sermayeleri olan kadınlardır. Bu nedenle bu grup danışman ya da derneklerde gönüllü hizmet veren kadınlardan oluşmaktadır.

Bilgilerini ve deneyimlerini ticari kazanca çevirmek isteyen ve girişimci olarak, kendi iş yerlerini kurmak isteyen kadınlar bulunmaktadır.

Hedef Kitle 2;  

Ev Hanımı Kadınlar; Bu grup Proje ortağı Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi (TBD-AŞ) ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Yıldız Şubesine  (TÜKD-YŞ) kayıtlı   yaklaşık 500 üniversite mezunu ve/veya emekli üniversite mezunu, ev hanımı, kadın üyelerden oluşmaktadır.

Bu grup, üniversiteden mezun olmuş, hiç çalışmamış ve/veya çocukları olduktan sonra çalışma hayatını terk etmiş, ancak bilgiye dayalı beşeri sermayeleri olan, bu sermayelerini ticari kazanca dönüştürmek ve ev ekonomilerine katkıda bulunmak isteyen kadınlardır.

Hedef Kitle 3;  

Proje ortağı Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi (TBD-AŞ) ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Yıldız Şubesine  (TÜKD-YŞ)  yönetimi ve çalışanları; yaklaşık 25 kişidir.

Projenin Nihai Yararlanıcıları;

Projenin nihai yararlanıcılarına iki aşamada ulaşılacaktır. Öncelikle Ankara’daki nihai kitleye ulaşılacak, sonrasında ise Türkiye’deki nihai kitleye ulaşılacaktır.

Projede aşağıda açıklanan üç grup nihai yararlanıcı olarak hedeflenmektedir:

Nihai Yararlanıcı 1

Dernek Üyesi Kadınlar: TBD ve TÜKD Merkez yönetimi ve üyeleri yaklaşık 3.000 kadın üyesi

Nihai Yararlanıcı 2

Ankara’daki işgücüne dahil olmayan ya da kısmı olarak dahil olan kadınlar: Ankara da iş gücüne dahil olmayan 1.353.000 kadın bulunmaktadır. Bunun yanı sıra iş bulma ümidi olmayan 5.000, iş arayıp çalışmaya hazır olan 47.000, mevsimlik çalışan 1.000 kadın bulunmaktadır  (ANKARA,2013)

Ankara da ev işleri ile meşgul 949.000 kadın bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Ankara’da emekli 94.000 kadın bulunmaktadır (ANKARAKA,2013) .

Ankara’da kadınların işgücüne katılım oranı % 29,5, istihdama katılım oranı % 23,5 dir (TÜİK 2012 )

Ankara’da kadın istihdamının sektörel dağılımı incelendiğinde hizmetler % 83, sanayi % 10 ve tarım % 7 olarak betimlenmektedir.( TÜİK 2012 ).

Nihai Yararlanıcı 3

Türkiye’deki kurumsal olmayan kadınlar:    Türkiye de kurumsal olmayan kadın nüfusu 37,2 milyondur 15 yaş üzerindeki kadın sayısı 27,9 milyondur.

(TÜİK,Ekim 2012).

Çalışan kadın sayısı ise sadece 7,6 milyondur (ANKARA ,2014) .