• Anasayfa
  • /
  • Category Archives: Etkinlik/Haberler

Türkiye Bilişim Derneği(TBD)Ankara Şubesi ve Uluslararası Koçluk Federasyonu(ICF) ,ikinci ortak çalıştayında,yönetici ve lider koçluğu eğitmeni Birsen ARASLI AKTUGAN ve akredite koç Gültekin DOĞAN ile geleceğe dönük vizyon geliştirirken girişimcinin özelliklerini konuştuk.

ICF ile yürütülmekte olan  ortak çalışma kapsamında iki geliştirici çalıştay yapılması planlanmıştı.İkinci çalıştayımız 15 Şubat 2019 tarihinde yönetici ve lider koçluğu eğitmeni Birsen ARASLI AKTUGAN ve akredite koç Gültekin DOĞAN ile geleceğe dönük vizyon oluştururken girişimcinin özellikleri nelerdiri konuştuk.    

Proje Tanıtımı

Araştırmalar ülkemizde 29,6 milyon kadının iş yaşamına dâhil olmadığını göstermektedir. Bu durum diğer olumsuz etkilerinin yanı sıra, ülke ekonomisi açısından da son derece önemli bir iş gücü kaybına neden olmaktadır. Yapılan araştırmalar kadın girişimcilerin önündeki en önemli engellerin bürokratik engeller, cesaret, sermaye, iş sahasının olmaması, kültürel baskılar ve etkiler ve kapasite üstü talepler ile baş…

Neden E-Ticaret

BGK projesi kapsamında seçilen hedef kitle yararlanıcıların, evlerinden ayrılmalarına gerek kalmadan bilgiye dayalı sermayelerini ticarete dönüştürebilmeleri için e-ticaret ortamı ideal bir çözüm olmaktadır. Böylelikle katılımcıların yer ve zamandan bağımsız olarak ticari faaliyetlerini yerine getirmeleri mümkün olabilmektedir. E-ticaret olanakları ile bilgiye dayalı olarak sunulan hizmetlerin dünyanın herhangi bir bölgesindeki kişilere ulaştırılması ve bu hizmetlerin katılımcılar için…

Neden E-Öğrenme

Bilindiği gibi Bilişimle Girişimci Kadın (BGK) projesinin hedef kitlesi, bilgiye dayalı bir sermayesi olan ancak çeşitli nedenlerle bu bilgi birikimlerini sermayeye dönüştürememiş olan kadınları kapsamaktadır. Örneğin matematik öğretmeni olan ancak evlilik ya da farklı bir nedenden dolayı öğretmenlik görevini yerine getiremeyen bir kadın, projemizin hedef kitlesi içindedir. Bu kapsamda projemizin hedef kitlesindeki kadınların bu bilgi…

Sıkça Sorulan Sorular

Projenin amacı nedir ? Çeşitli nedenlerle iş hayatından uzaklaşmış olan kadınların sahip oldukları mesleki bilgileri katma değere dönüştürmek için bilişim teknolojilerini kullanarak eğitilmesi ve desteklenmesi Proje çerçevesinde geliştirilecek olan sistem ile kadınların eğitilmesi, bilinçlendirilmesi ve bilgi ve becerilerini katma değere dönüştürebilmelerine destek sağlanması hedeflenmektedir. Sistem e-ticaret, uzaktan eğitim ve sosyal medya gibi altyapıları sunarak bilişim…

Başkan’ın Mesajı

Değerli Kadınlarımız, Bilişim Sektörü Türkiye’nin büyüme hedefine ulaşmasında önemli bir etkendir.    Kalkınmanın merkezindedir ve yatayda tüm sektörlerle kesişmektedir. Diğer sektörlere hizmet üretme, istihdam yaratma, verimlilik sağlama ve yüksek katma değer kazandırma gibi önemli bir potansiyele sahiptir. Türkiye Bilişim Derneği de bilişimin bu önemli etkisini ve birleştirici özelliğini kullanarak toplumsal bir başarıyı yakalamayı, dolayısıyla toplumsal refah…